Βιοαέριο

Γνωρίζατε οτι...

Το βιοάεριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικής ύλης. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται συνήθως μείγμα από ζωικά απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα) και ενεργειακές καλλιέργειες (ενσίρωμα καλαμποκιού, σόργου, πολτός από ζαχαρότευτλα, γρασίδι). Το βιοαέριο αξιοποιείται μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή:
  • Ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πωλείται στο ΛΑΓΗΕ,
  • Θερμικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για τη θέρμανση θερμοκηπίων, κατοικιών κλπ.
Το υπόλειμμα από την αναερόβια αποδόμηση είναι:
  • Εδαφοβελτιωτικό οργανικό λίπασμα κατάλληλο για απευθείας χρήση στους αγρούς.
  • Παροχή νερού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια (μέθοδος υδροπονίας) ή γαλβανιστήριο κλπ.

Σύσταση

Το βιοαέριο είναι ένα αέριο μίγμα που προκύπτει από τη μικροβιολογική αποδόμηση οργανικών υλικών (βιομάζα), υπό αναερόβιες συνθήκες (απουσία οξυγόνου). Τα βασικά συστατικά αυτού του αερίου μίγματος είναι το μεθάνιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Το βιοαέριο περιέχει επίσης υδρόθειο καθώς και ίχνη αμμωνίας (NH3), υδρογόνου (H2), αζώτου (N2) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO).
Σύσταση του βιοαερίου
Συστατικό Περιεχόμενο
Μεθάνιο 50 - 75% κ.ο.
Διοξείδιο του άνθρακα 27 - 75% κ.ο.
Υδρόθειο H2S 0 - 5000 ppm
Αμμωνία NH3 0 - 500 ppm
Υδρογόνο H2 1 - 3% κ.ο.
Άζωτο N2 0 - 5% κ.ο.