Πίνακας αποδόσεων

Ενσίρωμα καλαμποκιού για μεγιστοποίηση της παραγωγής βιοαερίου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της απόδοσης σε βιοαέριο (m³/t) των κυριοτέρων πρώτων υλών (υποστρωμάτων).
Πίνακας αποδόσεων σε βιοαέριο διαφορετικών υποστρωμάτων
Α.Α. Περιγραφή πρώτης ύλης Ξηρή ύλη (%DM) Οργανική ξηρή ύλη (%DM) Ειδική απόδοση (l/kg oDM) Απόδοση σε βιοαέριο (m³/tn) Περιεχόμενο σε μεθάνιο CH4 (%)
1 Κοπριά βοειδών (υγρή) 9 81 350 26 55
2 Κοπριά χοίρων (υγρή) 3 80 420 10 60
3 Κοπριά προβάτου (υψηλή περιεκτικότητα σε άχυρο) 40 83 320 106 54
4 Κοπριά προβάτου (χαμηλή περιεκτικότητα σε άχυρο) 25 81 350 71 56
5 Κοπριά κατσίκας (υψηλή περιεκτικότητα σε άχυρο) 40 83 320 106 54
6 Κοπριά κατσίκας (χαμηλή περιεκτικότητα σε άχυρο) 25 81 350 71 56
7 Κοπριά πουλερικών 12 77 465 43 58
8 Κοπριά πάπιας (υψηλή περιεκτικότητα σε άχυρο) 30 90 430 116 56
9 Κοπριά αλόγου 28 80 440 99 51
10 Ενσίρωμα καλαμποκιού 33 95 650 204 53
11 Ζαχαρότευτλα 22 93 770 158 55
12 Γλυκός σόργος 23 95 600 133 52
13 Τριφύλλι 20 80 720 115 55
14 Αλεσμένα δημητριακά 87 97 790 667 51
15 Λιναρόσπορος αλεσμένος 90 94 698 591 60
16 Πούλπα φρούτων 22 93 580 119 57
17 Πούλπα μήλων 25 86 700 151 58
18 Φλούδες πατάτας 18 94 703 119 52
19 Μαγιά μπύρας 10 92 723 67 62
20 Γλυκερίνη 86 99 850 724 67
21 Αίμα 17 94 670 107 70
22 Υπόπροϊόντα σφαγείου 28 95 680 181 58
23 Ληγμένα προϊόντα γάλακτος 12 90 400 41 52
Παρατηρείται ότι οι πρώτες ύλες με υψηλή απόδοση σε βιοαέριο και συγχρόνως υψηλή συγκέντρωση μεθανίου είναι οι πλέον οικονομικά αποδοτικές. Πρώτες ύλες με περιεκτικότητα σε ξηρή ύλη λιγότερο από 20-25% χρησιμοποιούνται για την υγρή χώνευση. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κοπριές καθώς, επίσης και διάφορα υγρά οργανικά απόβλητα από βιομηχανίες τροφίμων. Όταν η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία είναι υψηλή (π.χ. 35%), τότε μιλάμε για ξηρά χώνευση. Η επιλογή του τύπου και της ποσότητας της πρώτης ύλης, η οποία θα αποτελέσει το μίγμα του υποστρώματος της αναερόβιας χώνευσης εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη (%DM) καθώς επίσης και από την περιεκτικότητα σε σάκχαρα, λιπίδια και πρωτεΐνες.