Συμμετοχή της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ στο συνέδριο «Re-engineering Greece» του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ,   στο διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Re-engineering Greece» , που διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) στις 25-26 Μαίου 2013 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ήταν ανάμεσα στους χορηγούς της διοργάνωσης. Ο κ. Σπύρος Κυριακόπουλος, ιδρυτής της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ,  τόνισε κατά την διάρκεια της ομιλίας του , την αναγκαιότητα ενός σταθερού Επενδυτικού Περιβάλλοντος  και παρουσίασε τα επίκαιρα προβλήματα στο τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στα θέματα νομοθεσίας . Στα πιο βασικά σημεία της ομιλίας του, ο κ. Κυριακόπουλος διέκρινε ως βασικό πρόβλημα στην προσέλκυση επενδύσεων  την πολυνομία και την δυσκολία των επενδυτών να παρακολουθήσουν τις συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις των νόμων. Επίσης επισήμανε, πως παρά την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς , η οποία επιδεινώνεται από το πρόβλημα του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ο κλάδος των ΑΠΕ γενικότερα συνεχίζει να επενδύει δημιουργώντας ανάπτυξη Παράλληλα ο κ. Κυριακόπουλος παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που θα συνεισφέρουν άμεσα στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας.
  •  Να αποσυρθούν οι διατάξεις  που καταργούν την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης, διότι στερούνται οικονομικής λογικής και αγνοούν το χαρακτήρα των επενδύσεων ΑΠΕ των επενδύσεων κεφαλαίου με υψηλό δανεισμό.
  • Να αποσυρθεί το καταστροφικό άρθρο 11 με το οποίο η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του κάθε έργου και όχι με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας. Η συγκεκριμένη διάταξη καθιστά μη χρηματοδοτήσιμη οποιαδήποτε νέα επένδυση ΑΠΕ στη χώρα μας, καθώς αυξάνει απαγορευτικά την επενδυτική αβεβαιότητα.
Η παρέμβαση του κ. Κυριακόπουλου ολοκληρώθηκε με μια σύντομη αναφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο και Βιομάζα  και στις σημαντικές προοπτικές , που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην χώρα μας μιας και είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο από επενδυτικό ενδιαφέρον