Νέο επενδυτικό νομοσχέδιο

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση  στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου  του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το  Σχέδιο Νόμου,  που αφορά την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»,  και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση. Στα άρθρα 18-24, περιλαμβάνει τροποποιήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011 , μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων σε ποσοστά που φτάνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Οι επενδύσεις εγκατάστασης μονάδων βιοαερίου εντάσσονται στην κατηγορία Περιφερειακής Συνοχής του ΑΝ 3908/2011 και θα έχουν την δυνατότητα  χρήσης επιδότησης ή φοροαπαλλαγών  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ependytikos-n.gr , η οποία είναι ειδικά αφιερωμένη στον επενδυτικό νόμο.