Αεριοποίηση – Η αποδοτική αξιοποίηση βιομάζας

Αξιοποίηση ξύλων και πτηνοτροφικών αποβλήτων

Μονάδες αεριοποίησης από 30kW – 250kW Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι μια ενδόθερμη θερμική διεργασία, κατά την οποία η στερεή βιομάζα μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο. Το καύσιμο προϊόν της διεργασίας αεριοποίησης ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas), το οποίο οδηγούμενο σε μια Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Από την λειτουργία της ΜΕΚ παράγεται ταυτόχρονα θερμότητα υπό την μορφή ζεστού νερού που χρησιμοποιείται για θέρμανση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, ενώ σε συνδυασμό με λέβητες ανάκτησης θερμότητας και ψύκτες απορρόφησης παράγεται αντίστοιχα ατμός και κρύο νερό για ψύξη. Ταυτόχρονα παράγεται μικρή ποσότητα τέφρας, η οποία εφαρμόζεται ως λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες. Με τη μέθοδο της αεριοποίησης μπορούν να αξιοποιηθούν τα απόβλητα από πτηνοτροφεία σε συνδυασμό με ξύλα, σε μείγμα 50%-50%, παράγωντας αντίστοιχα θερμότητα και ηλεκτρισμό. Παράδειγμα μονάδας 30kW Η ετήσια κατανάλωση μιας μονάδας 30kW ανέρχεται σε 210 τόνους ξύλου. Η πρώτη ύλη λαμβάνεται τεμαχισμένη σε κομμάτια των 3 έως 6cm, έχοντας υγρασία έως 10%. Ένα σύστημα 30kW παράγει ετησίως 230.000kWh ηλεκτρική ενέργεια, αποφέροντας ετήσια έσοδα της τάξης των 50.600€ (0,20€/kWh). Η παραγόμενη θερμότητα / ψύξη μπορεί να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες για ψύξη/ θέρμανση 800 τετραγωνικών μέτρων! Η συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη και κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου, λαμβάνοντας επιχορήγηση έως 50% ανάλογα από τη θέση του έργου. Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνεργασία με διακεκριμένες εταιρείες του χώρου είναι σε θέση να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιομάζας, που διαθέτετε.