Ανάληψη έργου βιοαερίου 250kW με τεχνολογία UDR στη Βοιωτία

Υπό την "αιγίδα" μας, από την αρχή έως το τέλος

Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέλαβε το πρώτο έργο μελέτης & κατασκευής μονάδας βιοαερίου με την τεχνολογία UDR, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 250kW στη Βοιωτία. Έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στη ΔΕΗ για χορήγηση όρων συνδεσης και έχει ξεκινήσει η σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αδειοδοτική διαδικασία υλοποιείται από την Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2013. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2014  και θα αξιοποιεί τα υγρά απόβλητα από γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε συνδυασμό με ενσίρωμα καλαμποκιού. Η μονάδα θα παράγει ετησίως 2.100.000ΚWh ηλεκτρική ενέργεια, την οποία θα εγχέει στο δίκτυο, θα απεξαρτηθεί από τα έξοδα θέρμανσης (πετρέλαιο), καθώς θα παράγεται πληθώρα θερμότητας και θα αξιοποιεί τα απόβλητα της μονάδας παράγοντας εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας.