Εταιρικές αξίες

ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ : Επαγγελματισμός, Υπευθυνότητα, Ασφάλεια

H ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται σαν EPC Contractor στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με πρωτεύοντα γνώμονα την υπευθυνότητα προς τις επόμενες γενιές. To όραμα μας είναι να υλοποιούμε έργα με γνώμονα τον επαγγελματισμό, την ποιότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναζητώντας την τελειότητα

Επικέντρωση στον πελάτη

Τα συμφέροντα των πελατών μας έρχονται πρώτα στη λίστα των προτεραιοτήτων μας του επιχειρησιακού μοντέλου. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η δική μας επιτυχία είναι άμεσα συσχετισμένη με την επιτυχία των πελατών μας. Κατανοώντας και αναλύοντας τους στόχους των πελατών μας κάνουμε το παν από την πλευρά μας για να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες για την επίτευξη τους. Είμαστε υπερήφανοι για τις επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας. Πορευόμαστε βάση ποιοτικών και περιβαλλοντικών προτύπων διαχείρισης διασφαλίζοντας πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Επαγγελματισμός

Είμαστε υπερήφανοι για την επαγγελματική ποιότητα της εργασίας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να πετυχαίνουμε το τέλειο αποτέλεσμα σε ότι αναλαμβάνουμε και εάν έπρεπε να διαλέξουμε θα προτιμούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι παρά οι μεγαλύτεροι.

Δημιουργικότητα και καινοτομία

Η δημιουργικότητα και ο καινοτομικός τρόπος σκέψης είναι αξίες τις οποίες όχι μόνο τις καλωσορίζουμε αλλά και τις επιδιώκουμε και τις επιζητούμε συνεχώς στις καθημερινές δραστηριότητες μας προκειμένου να βρούμε καλύτερες και μοναδικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας έχοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό προς την τοπική κοινωνία.

Υπεύθυνες σχέσεις

Αξιοκρατία

Οι σχέσεις μεταξύ του προσωπικού μας καθώς επίσης και οι σχέσεις μας με τους πελάτες βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση. Καλωσορίζουμε την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και βασιζόμαστε στην ομαδική εργασία.

Αποτελεσματική ομαδική εργασία

Επιδιώκουμε την αποτελεσματική ομαδική εργασία σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες και προσπαθούμε πάντα να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις ποικίλες προκλήσεις για λογαριασμό των πελατών μας, Η εμπειρία μας δείχνει ότι η επιτυχία του επιχειρησιακού μοντέλου μας μεγιστοποιείται μόνο με την αποτελεσματική ομαδική εργασία και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για λογαριασμό των πελατών μας.

Υψηλά ηθικά πρότυπα

Ακεραιότητα

Αναγνωρίζουμε και προσδιορίζουμε ως σημαντικότατο προτέρημα μας το ανθρώπινο δυναμικό και τη φήμη μας. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από την ευπείθεια στους νόμους, τους κανόνες και τις ηθικές αξίες που μας κυβερνούν.

Αμοιβαία αφοσίωση

Δίνουμε κίνητρα στα στελέχη μας να ενεργούν σαν να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες και να καταδεικνύουν προσωπική ευθύνη στις καθημερινές δραστηριότητες τους. Επομένως είμαστε υπερήφανοι για την αφοσίωση των ανθρώπων μας στην εταιρεία μας.

Ευ αγωνίζεσθε

Αναγνωρίζουμε ότι η αγορά μας είναι πολύ ανταγωνιστική και ότι επιδιώκουμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας με πελάτες. Εντούτοις είμαστε πάντα δίκαιοι ανταγωνιστές και δεν υπονομεύουμε το έργο των ανταγωνιστών μας.