Αναπτυξιακός νόμος (Ν. 3908/2011)

Οι επενδύσεις εγκατάστασης μονάδων βιοαερίου εντάσσονται στην κατηγορία Περιφερειακής Συνοχής για τις οποίες παρέχεται επιχορήγηση ή/και επιδότηση leasing για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε 70% των ορίων του πίνακα. Η ενίσχυση συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ependytikos-n.gr , η οποία είναι ειδικά αφιερωμένη στον επενδυτικό νόμο.

Παράδειγμα:

Μια νέα μικρή επιχείρηση στην Λάρισα δικαιούται 40% ενίσχυση επί του συνολικού κόστους της επένδυσης. Θα λάβει 32% επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή επί των καθαρών κερδών της 8% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ, εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων στον τομέα των επενδύσεων αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαιτούμενης Τεχνικοοικονομικής μελέτης και την οργάνωση του φακέλου υποβολής για την ένταξη υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο με επιβεβαιωμένη επιτυχία. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνολικά ποσοστά ενισχύσεων των επενδύσεων ανά κατηγορία μεγέθους επιχείρησης και ανά νομό.
Συνολικά ποσοστά ενισχύσεων των επενδύσεων
A.A. Περιφέρειες Νομοί ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μεγάλες επιχειρήσεις [%] Μεσαίες επιχειρήσεις [%] Μικρές και Πολύ Μικρές επιχερήσεις [%]
1 Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 15 25 35
Δωδεκανήσου
2 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 15 25 35
Φωκίδος 20 30 40
Ευβοίας 15 25 35
Βοιωτίας 20 25
Ευρυτανίας 20 30 40
3 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης 30 35 40
Χαλκιδικής
Κιλκίς 40 50
Πέλλας
Ημαθίας
Πιερίας
Σερρών
4 Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 30 40 50
Κοζάνης 35 40
Φλώρινας 40 50
Καστοριάς
5 Αττική Αττικής 15 20 25
6 Θεσσαλία Λάρισας 30 35 40
Μαγνησίας
Καρδίτσας 40 50
Τρικάλων
7 Ιόνια Κέρκυρας 30 40 50
Λευκάδας
Κεφαλληνίας
Ζακύνθου
8 Κρήτη Ηρακλείου 30 35 40
Χανίων
Λασιθίου
Ρεθύμνης
9 Πελοπόννησος Λακωνίας 30 40 50
Μεσσηνίας
Κορινθίας 35 40
Αρκαδίας
Αργολίδας
10 Β. Αιγαίο Λέσβου 30 40 50
Χίου
Σάμου
11 Ανατολική Μακεδονία − Θράκη Καβάλας 40 45 50
Ξάνθης
Ροδόπης
Δράμας
Έβρου
12 Ήπειρος Ιωαννίνων 40 45 50
Άρτας
Πρέβεζας
Θεσπρωτίας
13 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 40 45 50
Αιτ/νίας
Ηλείας

Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου τιμολογούν το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο βάσει των τιμών του παρακάτω πίνακα (άρθρο 5 - Ν.3851/2010/ΦΕΚ Α 85)
Τιμολόγηση παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος
Α.Α. Πίνακας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από: Τιμή Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/MWh)
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
1 Βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα (κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MW 220*
2 Βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα (κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη ισχύ >3MW 200
* Χωρίς δημόσια επιχορήγηση αυξάνεται η συγκεκριμένη τιμή κατά 15% ,δηλαδή 253 € / MWh