Πως να ξεκινήσω

Είστε αγροκτηνοτρόφος;

  • Ποιες είναι οι ετήσιες διαθέσιμες ποσότητες αποβλήτων (υγρή κοπριά)?
  • Έχω πρόσβαση σε ενεργειακές καλλιέργειες? (ενσίρωμα καλαμποκιού, σόργος, ζαχαρότευτλο κλπ.)
  • Που θα γίνει η μονάδα μου? Έχω τον κατάλληλο χώρο?
  • Τι διαθέσιμα κεφάλαια διαθέτω για την επένδυση?
  • Να απευθυνθώ στην ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την πρώτη διαστασιολόγηση και εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης βάσει των δικών μου αναγκών

Καθορισμός της πρώτης ύλης

Εάν είστε αγροτοκτηνοτρόφος θα πρέπει να καθορίσετε και να μας γνωστοποιήσετε τις ετήσιες διαθέσιμες ποσότητες λυμμάτων, που έχει η κτηνοτροφική σας μονάδα. Απαραίτητη είναι η υγρή κοπριά, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια από τις πρώτες ύλες της μονάδας βιοαερίου. Εάν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε μόνο την υγρή κοπριά, τότε η ιδανική λύση είναι οι μικρές μονάδες βιοαερίου. Εκτός της υγρής κοπριάς, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία της κατάλληλης καλλιέργειας για την ανάπτυξη των βακτηρίων και μικροοργανισμών θα χρειαστεί να προσθέσετε κάποια ενεργειακή καλλιέργεια (ενσίρωμα καλαμποκιού, ζαχαρότευτλο, σόργο κλπ.) για την μεγαλύτερη παραγωγή σε βιοαέριο. Κάθε πρώτη ύλη έχει διαφορετική διαχείριση όσων αφορά την αποθήκευση, προεπεξεργασία και μεταφορά της στη δεξαμενή χώνευσης, με συνέπεια να απαιτείται διαφορετικός εξοπλισμός. Η αποθήκευση πχ. της υγρής κοπριάς απαιτεί μια αεροστεγής δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ το ενσίρωμα καλαμποκιού (ή τυρόγαλα, σόργος, πολτός από ζαχαρότευτλα κλπ) απαιτεί το καθένα διαφορετικό τρόπο αποθήκευσης και προεπεξεργασίας. Το παραπάνω παράδειγμα καθιστά σαφές ότι ο καθορισμός της πρώτης ύλης αποτελεί κύριο παράγοντα για τη μελέτη και το σχεδιασμό της δικής σας μονάδας βιοαερίου.

Χωροθέτηση

Επόμενο βήμα ύστερα από τον καθορισμό της πρώτης ύλης είναι η επιλογή της θέσης εγκατάστασης της μονάδας. Η θέση της μονάδας πρέπει να βρίσκεται κοντά στην παραγωγή της πρώτης ύλης (κοπριά, ενεργειακές καλλιέργειες Η θέση της μονάδας βιοαερίου πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες, ενοχλήσεις και εκ τούτου συγκρούσεις. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί η ποιότητα του εδάφους πριν αρχίσει η κατασκευή, καθώς η επιλεγμένη θέση δεν πρέπει να βρίσκεται σε μια πιθανή περιοχή που μπορεί να πληγεί από πλημμύρα ή κατολίσθηση.

Διαστασιολόγηση μονάδας

Βάσει των καθορισμένων ποσοτήτων της πρώτης ύλης θα γίνει μια αρχική διαστασιολόγηση του έργου, η οποία θα συνοδεύεται από μια τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα και άποψη πάνω στην εγκατάσταση σας. Το είδος, η ποιότητα και η ποσότητα των πρώτων υλών, που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορίσουν το μέγεθος (την ισχύ) της εγκατάστασης, καθώς και τον απαιτούμενο κτιριακό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Αδειοδότηση

H μητρική μας εταιρεία Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ έχοντας προσφέρει μέχρι τώρα τις υπηρεσίες της σε ενεργειακά έργα (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταικά, αιολικά, βιομάζας κλπ.), συνολικής ισχύος 700MW εγγυάται την επιτυχημένη αδειοδότηση του έργου σας. Στο αντίστοιχο κεφάλαιο «Αδειοδότηση» μπορείτε να πάρετε μια εικόνα από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, που θα χρειαστούν.

Κατασκευή – Λειτουργία

Η κατασκευή της μονάδας θα γίνει από έμπειρα συνεργεία με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αντίστοιχα έργα, με την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένης ομάδας διπλωματούχων μηχανικών τόσο της εταιρείας Roering όσο και της ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ. Η ανέγερση της μονάδας μπορεί να αρχίσει αμέσως μόλις έχει ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη αδειοδότηση βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης και εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση του έργου. Η ΑΙΓΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Roering θα εκπαιδεύσει κατά τη φάση της κατασκευής τον κύριο του έργου πάνω στην λειτουργία της μονάδας. Ακόμα και μετά την παράδοση του έργου ο ιδιοκτήτης πρέπει να ξέρει ότι δίπλα του θα έχει πάντα έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος θα τον κατευθύνει σε όλες τις απορίες κατά τη λειτουργία της μονάδας του.