Πλεονεκτήματα UDR

Εγκατάσταση δεξαμενής UDR

UDR : Έως και 20% μεγαλύτερη απόδοση

Τα πλεονεκτήματα επιλογής της γερμανικής τεχνολογίας UDR είναι:
  • Δεν απαιτείται δεξαμενή μεταχώνευσης: Η κατασκευή μιας μονάδας με τεχνολογία UDR απαιτεί πολύ μικρότερη έκταση γης, αφού δεν ακολουθεί τη συμβατική λύση της κατασκευής μεγάλων δεξαμενών χώνευσης και μεταχώνευσης. Χρησιμοποιείται μόνο μια μεγάλη δεξαμενή, στην οποία αποσυντίθεται η αρχική βιομάζα, η οποία λειτουργεί επίσης ως τροφοδότης των μικρών δεξαμενών Upflow και Downflow, όπου στοχεύεται και «επιταχύνεται» η χώνευση της πρώτης ύλης.
  • Χαμηλότερη ιδιοκατανάλωση ενέργειας: Οι δεξαμενές έχουν μικρότερο συνολικό όγκο με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση, την ανάδευση και τις αντλήσεις της βιομάζας. Η ιδιοκατανάλωση υπολογίζεται μόνο στο 4% της παραγόμενης ενέργειας
  • Με τη στοχευμένη χώνευση της πρώτης ύλης μέσω της τεχνολογίας UDR επιτυγχάνονται μικροί χρόνοι παραμονής της βιομάζας στις δεξαμενές και ταυτόχρονα μέγιστη παραγωγή βιοαερίου .
  • Επιτυγχάνεται λοιπόν μια αυξημένη ενεργειακή παραγωγή κατά 15% σε σχέση με τη διαδεδομένη βάση δεδομένων «KTBL» του επίσημου Γερμανικού εποπτικού συμβουλίου για την τεχνολογία και ανάπτυξη έργων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.
  • Αντίστοιχα λόγω του υψηλότερου βαθμού απόδοσης αξιοποίησης της πρώτης ύλης είναι τα ετήσια έσοδα αυξημένα.
  • Ο ολοκληρωμένος έλεγχος της αναερόβιας χώνευσης από το ηλεκτρονικό σύστημα Dialogo Control System προσφέρει αυξημένη σταθερότητα της μικροβιολογικής αποσύνθεσης της βιομάζας.
Αρκετές μονάδες βιοαερίου της Γερμανίας υπολειτουργούν με τη χρησιμοποίηση της συμβατικής τεχνολογίας. Για την επίτευξη της υπολογισμένης απόδοσης χρειάζονται εν τέλει περισσότερη πρώτη ύλη και μια επιπλέον δεξαμενή χώνευσης (->μεγαλύτερα έξοδα) ή χρειάζεται να παραμείνει η βιομάζα μεγαλύτερο χρόνο στις δεξαμενές για τη δημιουργία του αντίστοιχου βιοαερίου. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η μελλοντική επέκταση της υφιστάμενης μονάδας με πρόσθετη δεξαμενή μεταχώνευσης για να καλυφθεί η αρχικά υπολογισμένη ισχύς της μηχανής. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται επιπλέον επενδυτικά έξοδα για την κατασκευή της νέας δεξαμενής καθώς και αυξημένες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας. Η τεχνολογία UDR λύνει τα συγκεκριμένα προβλήματα. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα του Repowering, μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται αυξανόμενα σε παλιές μονάδες βιοαερίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος ουσιαστικά είναι η προσάρτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε υφιστάμενες μονάδες με σκοπό δοθεί μια μεγάλη ώθηση στην απόδοση τους.