Λειτουργία & υποστήριξη

Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου Dialogo αποτελεί τον εγκέφαλο της μονάδας. Με τη βοήθεια του Dialogo καταγράφονται, διαχειρίζονται και ελέγχονται σε πολύ απλό περιβάλλον όλες οι λειτουργίες τις μονάδας. Η πρόσβαση γίνεται είτε ή από τον τόπο του έργου ή από τον υπολογιστή στο σπίτι ή το γραφείο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της μονάδας από το αντίστοιχο τμήμα της Roering Energieanlagen στην Γερμανία με σκοπό την βέλτιστη απόδοση.

Τεχνική υποστήριξη διαχείρισης έργου

  • Aνάλυση δείγματος αναερόβιας ζύμωσης
  • Ρύθμιση τεχνικών & βιολογικών παραμέτρων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας του σταθμού
  • Υπηρεσίες συντήρησης μονάδας βιοαερίου
  • 24ωρη παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων