Μικρές μονάδες

Μεγάλη απόδοση σε μικρό χώρο

Τεχνολογία UDR : Μεγάλο κέρδος από μια μικρή μονάδα βιοαέριου

Οι μικρές μονάδες βιοαερίου αποτελούν ιδανική λύση για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για την αναερόβια χώνευση υγρής ζωικής κοπριάς είτε ως μοναδική πρώτη ύλη είτε σε συνδυασμό με υπόλειμμα ενεργειακής καλλιέργειας (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού) και βασίζονται στην καινοτόμα τεχνολογία υψηλής απόδοσης UDR MonoTube (UDR: upflow - downflow- reflow).     Κλειδί της επιτυχίας των μικρών μονάδων είναι ο συνδυασμός των τριών διαφορετικών λειτουργιών (Upflow-Downflow-Reflow) σε ένα μόνο αντιδραστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό της δεξαμενής σε 3 τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιείται κάθε μια λειτουργία ξεχωριστά, δηλαδή:
  • Αντί της δεξαμενής Upflow υπάρχει η πορεία Upflow διαμέσω της σταθερής κλίνης,
  • Αντί της δεξαμενής Downflow υπάρχει η πορεία Downflow διαμέσω της σταθερής κλίνης
  • Αντί της δεξαμενής Reflow υπάρχει η διαδικασία του διαχωρισμού της ενεργής βιομάζας από το χωνεμένο υπόλειμμα και η επανατροφοδοσία της υπολειπόμενης ενεργής βιομάζας μέσω της ίδιας δεξαμενής.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την Τεχνολογία UDR