Παραδείγματα

Μονάδες βιοαερίου από 30kW έως 2MW για μέγιστα κέρδη

Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα μονάδων βιοαερίου με πρώτη ύλη 100% υγρή κοπριά και με πρώτη ύλη μείγμα υγρής κοπριάς με ενσίρωμα καλαμποκιού, αντίστοιχα.

1ο παράδειγμα: 100% ΥΓΡΗ ΚΟΠΡΙΑ

Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση ποσότητας υγρής κοπριάς, αριθμού ζώων με το μέγεθος της μονάδας βιοαερίου και την ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια:
1ο παράδειγμα: 100% υγρή κοπριά
ΙΣΧΥΣ 30 kW 40 kW 50 kW 75 kW
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ Υγρή κοπριά [m3/έτος] Αριθμός ζώων Υγρή κοπριά [m3/έτος] Αριθμός ζώων Υγρή κοπριά [m3/έτος] Αριθμός ζώων Υγρή κοπριά [m3/έτος] Αριθμός ζώων
Αγελάδες 4.200 175 5.500 230 7.500 310 10.300 430
Χοίροι 10.000 300 13.500 400 17.500 515 25.000 735
Πρόβατα 1.500 750 2.000 1.000 2.700 1350 3.800 1.900
ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ [kWh] 240.000 320.000 400.000 600.000
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ [€] 52.800 70.400 88.000 132.000
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 0,22€/kWh, Ώρες λειτουργίας μηχανής 8000h/έτος, Υγρή κοπριά αγελάδας 9% στερεή ύλη, Υγρή κοπριά χοίρων 3,5 % στερεή ύλη, Κοπριά προβάτων 25% στερεή ύλη Στο άνωθεν παράδειγμα για την περίπτωση των προβάτων είναι φανερό ότι ενώ σαν πρώτη ύλη η κοπριά των προβάτων έχει μεγάλη απόδοση σε βιοαέριο η ποσότητα όμως που χρειάζεται να συλλεχθεί απαιτεί μεγάλο αριθμό ζώων οπότε προτείνεται να τροφοδοτείται η μονάδα επιπλέον της κοπριάς με κάποια ενεργειακή καλλιέργεια (π.χ. ενσίρωμα καλαμποκιού) ώστε να μειώνεται η απαιτούμενη ποσότητα κοπριάς.

2ο παράδειγμα: ΜΕΙΓΜΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα μονάδων βιοαερίου ισχύος 30-75kW, οι οποίες λειτουργούν με πρώτη ύλη υγρή κοπριά από αγελάδες και ενσίρωμα καλαμποκιού σε διαφορετικές συστάσεις. Η απαραίτητη έκταση για τις συγκεκριμένες μονάδες είναι ένα στρέμμα.
2ο παράδειγμα: Μείγμα υγρής κοπριάς με ενσίρωμα καλαμποκιού
ΙΣΧΥΣ 30 kW 40 kW 50 kW 75 kW
ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ Υγρή κοπριά [m3/έτος] Ενσίρωμα καλαμποκιού [tn/έτος] Υγρή κοπριά [m3/έτος] Ενσίρωμα καλαμποκιού [tn/έτος] Υγρή κοπριά [m3/έτος] Αριθμός ζώων Υγρή κοπριά [m3/έτος] Ενσίρωμα καλαμποκιού [tn/έτος]
100% Υγρή κοπριά 4.200 0 5.500 0 7.500 0 10.300 0
90% Υγρή κοπριά & 10% ενσίρωμα καλαμποκιού 2.200 250 3.000 350 3.700 450 5.600 650
80% Υγρή κοπριά & 20% ενσίρωμα καλαμποκιού 1.400 350 1.900 500 2.400 600 3.600 900
ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ [kWh] 240.000 320.000 400.000 600.000
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ [€] 52.800 70.400 88.000 132.000
Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 0,22€/kWh, Ώρες λειτουργίας μηχανής 8000h/έτος, Απόδοση παραγωγής ενσίρωματος καλαμποκιού 500tn/στρέμμα, Υγρή κοπριά αγελάδας 9% στερεή ύλη