Τεχνικά – οικονομικά οφέλη

Βιοαέριο : Η πλήρης ανακύκλωση σε πλήρη αρμονία με τη φύση

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά από τα τεχνικά και οικονομικά οφέλη των μικρών μονάδων Βιοαερίου , που προτείνεται ως ιδανική λύση για μικρές κτηνοτροφικές μονάδες .

Τεχνικά

  • Εφαρμογή της δοκιμασμένης & καινοτόμας τεχνολογίας UDR
  • Ελάχιστος χρόνος κατασκευής (έως 2 βδομάδες)
  • Μικρός χώρος εγκατάστασης (0,5στρ.)
  • Συμπαγής, αξιόπιστη κατασκευή
  • Δυνατότητα επέκτασης της μονάδας

Οικονομικά

  • Έσοδα έως 132.000€/έτος από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Θέρμανση της μονάδας και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων μέσω της παραγόμενης θερμότητας
  • Μηδενισμός της κατανάλωσης πετρελαίου για θέρμανση
  • Ελάχιστα έξοδα συντήρησης
  • Γρήγορος χρόνος απόσβεσης (από 3 έτη)